VIRGIN MONEY LONDON MARATON 2021

JEDAN OD NAJPRESTIŽNIJIH MARATONA SVETA!

30.09. – 04.10.2021. / 5 dana

 

WORLD MARATHON MAJOR 

Zbog situacije u svetu, 40. izdanje London Maratona je održano samo za elitu, i to na izmenjenoj maratonskoj stazi. Veliki broj trkača koji je bio prijavljen za 2020.godinu, prebacio je svoje učešče za 2021.godinu, zbog čega će biti vrlo malo mesta za nove prijave. U trci učestvuje preko 40.000 maratonaca, a najinteresantnije je da je samo mali procenat mesta dostupan za trkače van Velike Britanije, bilo da učestvuju preko dobrotvornih organizacija, lutrije ili preko tur operatera. Naša je velika čast što imamo tu priliku da našim trkačima pružimo šansu da učestvuju na ovom jednom od najvećih maratona sveta.

Staza maratona u Londonu je ravna i brza, pogodna za postizanje ličnih rekorda. Kreće se od oblasti Blackheath, prema istotoku kroz oblasti Charlton i Voolvich u dužini od pet kilometara, okreće se ka zapadu i prolazi kroz Greenvich gde se nalazi znamenitost Cutti Sark oko 10.tog kilometra. Prelazi se reka Temza preko mosta Tower Bridge, nakon čega se trči prema krajnjem istočnom delu Londona, prolazi pored biznis oblasti Canary Wharf u oblasti Docklands, nakon čega se vraća prema zapadnom delu grada, duž autoputa, uz reku, prema Parlament Square-u i Big Ben-u, do Bakingemske palate, gde se nalazi cilj maratona.

https://www.virginmoneylondonmarathon.com/

ARANZMAN

Obuhvata

• Garantovanu kotizaciju za London maraton 2021
• Smeštaj na bazi 4 noćenja u hotelu 4*, na odličnoj lokaciji, nedaleko od cilja trke
• Boravišne i druge takse
• Doručak u hotelu
• Wifi internet u hotelu
• Pasta party večeru noć pre trke u hotelu, za sve naše putnike
• Usluge i podrška predstavnika agencije u toku trajanja programa
• Troškove organizacije
• Poklon suveniri za sve naše putnike

Ne obuhvata

Avio kartu
• Troškove viziranja
• Međunarodno putno osiguranje (može biti obezbeđeno od strane Organizatora)
• Individualne troškove putnika

OKVIRNI PROGRAM

(5 dana pre početka putovanja putnicima šaljemo detaljan plan programa)

 

Okvirni program putovanja:
(5 dana pre početka putovanja putnicima šaljemo detaljan plan programa)

1.dan (30.09.2021.) – Individualni dolazak u hotel u Londonu. Prijava u smeštaj od 15:00h. Tehnički sastanak sa učesnicima programa. Slobodno vreme. Noćenje.
2.dan (01.10.2021.) – Doručak. Odlazak na Expo radi preuzimanje startnih paketa. Slobodno vreme. Noćenje.
3.dan (02.10.2021.) – Doručak. Slobodno vreme za obilazak Londona. Pasta party večera u hotelu za sve učesnike programa. Nočenje.
4.dan (03.10.2021.) – “Breakfast to go” od 05:30h. Okupljanje ispred hotela u 06:30h i zajedničko fotografisanje. Zajednički odlazak na start maratona. Start maratona u 09:15h. Individualni povratak u smeštaj nakon maratona. Slobodno vreme. Večernje druženje u baru hotela. Noćenje.
5.dan (04.10.2021.) – Doručak. Napuštanje hotela do 11:00h.Kraj aranžmana.

Kraj aranžmana.

Skinite program u PDF-u (link)

OFICIJELNI SMESTAJ

HOTEL ROCHESTER 4*** (ili sličan)

 

Hotel je smeštem u mirnoj oblasti Westminster, na odličnoj lokaciji, nedaleko od Bakingemske palate, 15-20 min peške od St.James parka, gde je cilj maratona.

Adresa: 69 Vincent Square, London, SW1P 2PA

Više detalja: https://www.blueorchid.com

*Napomena: Organizator zadržava pravo promene smeštaja za smeštaj iste ili više kategorije ukoliko dodje do popune istog ili do nekih drugih nepredvidjenih okolnosti.

VAŽNO: U slučaju da se putnik odluči za 1/2 sobu, odnosno zatraži od agencije spajanje sa drugim putnikom, koji se takodje prijavio individualno, oba putnika će biti u obavezi da uz ugovor o putovanju potpišu i aneks ugovora, u kojem će biti jasno navedeno da je svojom voljom i na svoj lični zahtev tražio spajanje, te da u slučaju odustanka od putovanja (iz bilo kod razloga), agencija neće snositi odgovornost. Odgovornost i troškove će snositi onaj putnik koji je odustao od putovanja. Krevet u 1/2 sobi koja je rezervisana kao celina, nije moguće otkazati. Soba je deljena, zbog čega onaj putnik koji ne odustaje od putovanja ima prava da odbije 1/1 sobu pošto je već pristao na 1/2.

 

VAŽNE NAPOMENE U VEZI HOTELA

– Pravila pojedinih hotela uslovljavaju da se na recepciji ostavlja depozit u gotovini ili kreditnom karticom, koji se vraća prilikom odlaska iz hotela ukoliko niste koristili dodatne usluge. Preporučujemo upotrebu kreditnih kartica.

– Check-in u hotelima je od 15h, a check-out najkasnije do 11h. Svako korišćenje soba i usluga u hotelu van navedenog vremena iziskuje dodatna plaćanja koja se vrše direktno na recepciji hotela.

– Opis smeštajnih kapaciteta je informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja u kvalitetu usluge organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta;

– Neki sadržaji u smeštajnom objektu mogu biti dostupni za korišćenje uz doplatu;

– Postoji mogućnost odstupanja dostupnih sadržaja (npr. sef, parking, mini bar, klima uređaj i sl.) što isključivo zavisi od smeštajnog objekta i organizator putovanja nema uticaj na to.

USLOVI PLACANJA I CENE

Hotel 4*, Westminster

Cena za trkače

Cena za pratioce

1/2 soba

€1550.00

€570.00

1/1 soba

€1890.00

/

Istaknute cene važe za uplate celokupnog iznosa odjednom. Za plaćanje na rate cena aranžmana se ne uvećava. Plaćanje je moguće vršiti na više mesečnih rata, bez kamate, do 30.06.2021. Depozit iznosi 40% i plaća po prijavi, a najkasnije u roku od 5 radnih dana, u suprotnom prijava nije važeća. Cena aranžmana izražena je u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema kursu koji je važio na dan objave aranžmana, nakon čega se krajnja suma zaokružuje na “najbliži” okrugli iznos. S toga, cena aranžmana je u dinarima ista za sve prijavljene, bez obzira na datum prijave.

Ukoliko se plaćanje vrši iz inostranstva, klijent je u obavezi da troškove banke pokrije u celosti. Organizator putovanja mora primiti ugovoren iznos, u suprotnom klijent će biti u obavezi da nadoknadi razliku.

 

NAPOMENE:

• BROJ PAKETA JE OGRANIČEN! Prodaja se vrši do popune!
• DEPOZIT iznosi 40% i plaća se po prijavi, a u roku od najkasnije 5 dana od dana kada primite instrukcije za plaćanje.
• TUR-OPERATERI NE PRODAJU STARTNINE. Možete da obezbedite svoje učešće kupovinom paketa.
• Odobravamo plaćanje na više mesečnih rata do 30.06.2021.
• Za sva plaćanja iz inostranstva troškove banke snose klijenti
• Svi tipovi soba su predmet raspoloživosti.
• Cene su prikazane po osobi.
• INDIVIDUALNE PRIJAVE – Važne napomene u vezi individualnih prijava pročitajte dole u programu.
• Manji broj noćenja (3) je moguć samo ukoliko rezervišete paket koji uključuje privatnu sobu.
• Veći broj noćenja moguć uz prethodni zahtev
• U slučaju neplaćanja dospelih rata, Organizator će smatrati da ste aranžman otkazali.
• U slučaju otkaza, primenjuju se odredbe iz Opštih uslova putovanja agencije i uslova navedenih u programu.
• Za otkaz nakon 30.06.2021. putnik APSOLUTNO nema pravo na refundaciju sredstava.
• Putnik (trkač) može da nađe zamenu najkasnije do 30.06.2021. Apsolutno nikakve promene u prijavi nakon ovog datuma nisu moguće.

(Napomena: Rok 30.06.2021. još treba da bude potvrdjen)

 

PRIJAVA

Potrebno je da popunite formular i da nam ga pošaljete na naš email.

Formular možete skinuti sa našeg sajta:  formular 2021

Uzmite u obzir da prednost imaju trkači koji su preko nas već putovali na Major maratone.

Uslovi za rezervaciju: Popunjen formular i uplata depozita u visini od 40% iznosa aranžmana.

Nakon poslate prijave, šaljemo instrukcije i dinamiku plaćanja, a nakon uplate depozita u doglednom roku šaljemo Vam Ugovor o putovanju.

Pratioci popunjavaju isti formular, ali ne unose podatke koji su relevantni samo za trkače.

 

INDIVIDUALNE PRIJAVE:

Za putnike koji se prijavljuju individualno, najbolja opcija je 1/1 soba.
Ukoliko putnik ne želi single sobu, možemo ga smestiti u 1/2 sobu, samo u slučaju ako još neko od trkača želi da deli sobu, i uz potpisanu saglasnost – anex.
Ukoliko se putnik sam prijvljuje na program, a niko drugi od trkača nije zatražio spajanje sa drugim trkačem, možemo ponuditi samo single sobu.

OSTALE VAZNE INFORMACIJE

Zaštita privatnosti podataka

Da bismo uspešno obradili Vaš zahtev potrebni su nam Vaši lični podaci. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših klijenata. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o klijentima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o klijentima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u turističkoj agenciji Active Traveling odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Napomene i uslovi putovanja:

– Ukoliko putnik u meĎuvremenu odustane od putovanja, duţan je da organizatoru nadoknadi nastale troškove.
Putnik ima pravo da odustane od putovanja,o čemu je duţan pismeno izvestiti Organizatora na način kako je
zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada
Organizatoru, izraţene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu aranţmana, i to:
– 10% do 31.02.2021.
– 20% od 01.03. do 31.03.2021.
– 40% od 01.04. do 30.04.2021.
– 60% od 01.05. do 31.05.2021.
– 80% od 01.06. do 30.06.2021.
– 100% nakon 30.06.2021, u slučaju nedolaska ili odustanka u toku puta
** u slučaju deljenja sobe sa drugim putnikom, a prema zahtevu putnika, procena naknade u slučaju otkaza se
utvrĎuje prema nastalim troškovima do tog momenta.
**uslovi otkaza aranţmana su drugačiji za one putnike koji su prebacili svoje učešće iz 2020.godine. Troškovi otkaza
ne mogu biti niţi od 30% od prethodne ugovorene cene aranţmana.

– OTKAZ PUTOVANJA U SLUČAJU VIŠE SILE pre početka putovanja, za koji nije odgovorna ni jedna ugovorna
strana – U slučaju otkaza putovanja usled više sile (zemljotresi, poplave, cunami i druge elementarne nepogode,
epidemije, pandemije, ratovi, terorstički napadi, i slično) ili nemogućnosti izlaska iz zemlje/ulaska u zemlju destinacije,
iz bilo kog razloga na koje Organizator putovanja ni pored duţne paţnje i odgovornosti nije mogao da utiče niti da
izbegne, Organizator putovanja je duţan da putniku isplati srazmernu razliku ugovorene cene aranţmana, umanjenu
za iznos stvarnih troškova (gde su uključene i kursne razlike), do 5% za administrativne troškove, i utvrdjeni procenat
na ime agencijskih usluga, i to: 10% za otkaze do početka putovanja; 20% za otkaze nakon početka putovanja.

– OTKAZ PUTOVANJA USLED OTKAZA TRKE OD STRANE ORGANIZATORA MARATONA – S obzirom da
kotizacija za trku spada u najbitniji element ugovora o putovanju, u slučaju da sportska manifestacija bude otkazana
od strane samog organizatora maratona, zbog čega relizacija putovanja ne bi biti moguća, ne moţe da se smatra da
je agencija/Organizator putovanja otkazao putovanje, pri čemu je Organizator putovanja duţan da putniku isplati
srazmernu razliku ugovorene cene aranţmana, umanjenu za iznos stvarnih nastalih troškova (gde su uključene i
kursne razlike), do 5% za administrativne troškove, i utvrdjeni procenat na ime agencijskih usluga, i to: 10% za
otkaze do početka putovanja; 20% za otkaze nakon početka putovanja.
– Agencija ne snosi odgovornost u slučaju ne dobijanja vize. Putni aranţman se automatski smatra otkazanim od
strane putnika onog trenutka kada putnik prijavi Organizatoru da je odbijen za vizu.
– Ukoliko putnik u meĎuvremenu odustane od putovanja, primenjuju se pravila iz Opštih uslova putovanja, ukoliko
programom nije drugacije ugovoreno. Putniku će putem email-a biti poslat formular o otkazu koji je potrebno popuniti i
potpisati. Svakako, putnik je duţan da organizatoru nadoknadi sve troškove nastale na osnovu njegove prijave, a
prema uslovima programa putovanja.
– USLOVI vezani za zamenu putnika su posebno definisani za svako putovanje i zavise od uslova koji su ugovoreni
sa svakim od organizatorom sportske manifestacije, što je navedeno u svakom od programa.
– Organizator ima pravo otkaza putovanja ukoliko nije dostignut minimum putnika za realizaciju, o čemu je
Organizator duţan obavestiti putnike najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
– Opšti uslovi putovanja: http://marathon-travels.com/terms/
– Putnicima iz Srbije se nudi mogućnost ugovaranja Otkaza aranţmana kao dodatni rizik uz polisu Putnog
osiguranja. Otkaz aranţmana moţe biti ugovoren samo i isključivo na dan zaključenja ugovora, uz odgovarajuću
naknadu (cena putnog osiguranja uz sportski dodatak + dodatak za slučaju otkaza). Drţavljani drugih drţava iste
polise mogu da obezbede preko osig. kuća svoje domicilne drţave.
– Organizator se oslobaĎa ispunjenja Ugovora u slučaju ako Putnik ometa sprovoĎenje započinjanja putovanja usled
grubog i nedoličnog ponašanja, dodatnih, ne ugovorenih zahteva, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju
Putnik ima obavezu da Organizatoru nadoknadi pričinjenu štetu.
– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava;
– Svi putnici su obavezni da poštuju vaţeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
– Organizator ne snosi odgovornost i nije duţan upoznati putnike drţavljane drugih drţava na uslove (vizne,
carinske, zdravstvene i dr.) koji vaţe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog drţavljanina da se
informiše kod nadleţnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Isto
se odnosi i na drţavljane Srbije koji putuju sa patnim ispravama druge drţave.
– Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati vaţeću putnu ispravu sa rokom vaţenja još najmanje 6 meseci od
dana završetka putovanja.
– Lokalna turistička agencija – organizator izleta zadrţava pravo promene redosleda izvoĎenja izleta (datuma i
vremena polaska na izlet) kao i sadrţaja izleta koji moţe biti podloţan izmenama ukoliko je to uslovljeno opravdanim
razlozima (praznicima, radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom,
vremenskim prilikama i sl.);
– U slučaju kolapsa ili bilo kakvih drugih nepredviĎenih okolnosti na destinaciji (više sile) na koje Organizator
putovanja, i pored savesnosti, duţne paţnje i poštovanja satnice programa putovanja, nije mogao da ima uticaja niti
da ih predvidi, a koje bi za posledicu imale kašnjenje na let ili drugo prevozno sredstvo, Organizator putovanja nije u
obavezi da snosi troškove novih prevoznih karata.
– Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani
program putovanja;
– Organizator putovanja zadrţava pravo da usled nepredviĎenih i objektivih okolnosti promeni plan putovanja;

– Organizator putovanja ima pravo da usled nepredvidjenih okolnosti izvrši promenu hotela za hotel iste ili više
kategorije, o čemu je obavezan obavestiti putnike.
– Depozit se obavezno plaća po prijavi. Bez uplate depozita prijava NIJE vaţeća i mesto NIJE rezervisano. Nakon
uplate depozita, a u doglednom roku, putnik će primiti Ugovor o putovanju na svoju email adresu.
– Cena aranţmana u dinarima je definisana prilikom formiranja i objavljivanja programa putovanja. Iznos izraţen u
evrima je obračunat na osnovu prodajnog kursa evra poslovne banke na dan objavljivanja aranţmana. Promene
kursa evra u meĎuvremenu neće uticati na promenu i cene aranţmana u dinarima. Cene su formirane na osnovu
poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.
– Ugovor u elektronskoj formi smatra se zaključenim onog časa kada ponuĎač primi elektronsku poruku koja sadrţi
izjavu ponuĎenog da prihvata ponudu. Ponuda i prihvat ponude, kao i druge izjave volje učinjene elektronskim putem,
smatraju se primljenim kada im lice kome su upućene moţe pristupiti.
– Nakon uspešno obavljenog dogovora, potrebno je zaključiti pismeni ugovor, koji će overiti potpisom obe ugovorne
strane.
– Kada se elektronska poruka, odnosno elektronska forma koristi prilikom zaključenja ugovora, takvom ugovoru se ne
moţe osporiti punovaţnost samo zbog toga što je sačinjen u elektronskoj formi.
– Podrazumeva se da će svaki putnik koji je uredno poslao prijavu i dobio instrukcije za plaćanje, isto vršiti prema
ugovorenim rokovima i datim instrukcijama. Obaveza putnika je da tačno i čitko unese lične podatke na uplatnicu. U
slučaju da uplata nije evidentirana u predviĎenom roku za plaćanje, u tom slučaju će putnik biti kontaktiran preko
email adrese.Putnik neće biti kontaktiran u cilju obaveštavanja o svakoj pojedinačno primljenoj uplati.
– Sve finalne informacije i detalje putovanja putnici dobijaju 5 dana pre početka putovanja.
– Organizator će pre svakog putovanja putnicima iz R.Srbije preporučiti i ponuditi Polisu putne asistencije, koja
obuhvata pokriće troškova lečenja i medicinske asistencije, putnu i pravnu asistenciju, kao i osiguranje prtljaga od
krađe i oštećenja.
– Sva pitanja šaljite na naš email. Na sve upite odgovaramo najkasnije u roku od 5 radnih dana.

 

 

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA ORGANIZATORA

TURISTIČKE AGENCIJE „ACTIVE TRAVELING“ OD 25.01.2020.

LICENCA 260/2020

 

It’s all about running …

 

Official Tour Operator for London Marathon 2021 •