Stranica se koristi za potrebe galerije na naslovnoj strani sekcija “Slike” . Koristi se features image za tu potrebu.